Sfera komunikacji zbiorowej

Moderator: spooney

Kamil3836
Posty: 2637
Rejestracja: 2009-02-18, 12:24
Lokalizacja: Bydgoszcz

Sfera komunikacji zbiorowej

Post autor: Kamil3836 » 2012-02-09, 17:36

Transport publiczny w Bydgoszczy jest organizowany przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, który wykonuje następujące zadania w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców miasta:
- regulacja rynku komunikacji miejskiej poprzez zawieranie umów przewozowych i wydawanie zezwoleń na przewozy regularne,
- projektowanie i planowanie oferty przewozowej,
- badanie i prowadzenie analiz rynku komunikacji miejskiej,
- prowadzenie sprzedaży biletów i kontroli biletowej,
- utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej,
- promocja transportu zbiorowego,
- nadzór nad jakością realizowanych usług,
- zabezpieczenie informacji pasażerskiej,
- projektowanie i zabezpieczanie obsługi komunikacyjnej imprez masowych jak również zmian czasowych związanych z przebudową infrastruktury drogowo - komunikacyjnej.

Układ linii komunikacji miejskiej oparty jest na układzie przesiadkowym mającym na celu podniesienie efektywności transportu zbiorowego. Układ przesiadkowy zwiększa przejrzystość układu komunikacyjnego oraz umożliwia funkcjonowanie komunikacji miejskiej z wyższą, korzystniejszą dla pasażera oraz pod względem eksploatacyjnym, częstotliwością kursów.

Komunikacja tramwajowa

Komunikacja tramwajowa obsługiwana przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. bazuje na 7 liniach komunikacyjnych funkcjonujących w układzie linii opartym na modułowym cyklu kursowania. Oznacza to, że linie tramwajowe kursują według rozkładów jazdy opartych na zasadzie ruchu cyklicznego w stałych interwałach czasowych. Podział linii tramwajowych ze względu na ich znaczenie kształtuje się następująco:
- 2 linie o znaczeniu magistralnym (linie nr 3 i 4) kursujące w godzinach szczytu przewozowego co 7,5 minuty,
- 3 linie o znaczeniu podstawowym (linie nr 2, 6 i 8) kursujące w godzinach szczytu przewozowego co 15 minut,
- 2 linie o znaczeniu uzupełniającym (linie nr 1 i 7) kursujące w godzinach szczytu przewozowego co 15 minut i nie funkcjonujące w określonych interwałach czasowych.

W godzinach wieczornych oraz w dni wolne, z uwagi na mniejsze natężenie ruchu pasażerskiego tramwaje kursują według rozkładu jazdy opartego na modułowej częstotliwości co 10 / 20 minut.

Do obsługi zadań komunikacyjnych przewidzianych w ramach wyżej przedstawionego układu linii aktualnie jest zaplanowane w godzinach szczytu przewozowego 50 pociągów tramwajowych, w tym:
- 7 pociągów jednowagonowych,
- 41 pociągów dwuwagonowych,
- 2 pociągi wieloczłonowe niskopodłogowe.

W miarę możliwości technicznych w dni wolne i w godzinach wieczornych konfiguracja obsady taborowej ulega zmianie celem dostosowania oferty przewozowej do istniejących potoków pasażerskich.

Park taborowy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. przeznaczony do obsługi linii regularnych składa się z 64 pociągów tramwajowych, w tym:
- 8 pociągów jednowagonowych typu 805Na,
- 53 pociągi dwuwagonowe typu 805Na,
- 1 pociągu dwuwagonowego typu 805NM,
- 2 pociągów wieloczłonowych niskopodłogowych typu Pesa 122N.

W celu utrzymania wysokiej jakości taboru Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. we własnym zakresie przeprowadzają remonty kapitalne wagonów tramwajowych w ilości ok. 10 sztuk rocznie.

Tramwaje poruszają się po 29,2 km czynnych tras. Prowadzona polityka transportowa wyraźnie wspiera rozwój komunikacji tramwajowej. ZDMiKP systematycznie w ramach dysponowanych środków finansowych modernizuje układ torowo ? sieciowy. W trakcie realizacji są również inwestycje budowlane mające na celu zwiększenie zasięgu trakcji tramwajowej poprzez budowę linii tramwajowej do ul. Rycerskiej z jednoczesną obsługą głównego dworca kolejowego oraz budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon. W perspektywie przewiduje się dalszą rozbudowę układu torowego.

Trakcją tramwajową wykonano w 2011 r. 3,25 mln pociągokilometrów przewożąc 28,5 mln pasażerów. Udział trakcji tramwajowej w przewozach komunikacji miejskiej wyniósł 28,1%. Średnia prędkość komunikacyjna tramwajów wyniosła 17,9 km/h. Prowadzone inwestycje w trakcji tramwajowej umożliwią zwiększenie liczby przewożonych pasażerów oraz zwiększenie udziału tego ekologicznego środka transportu w usługach komunikacji miejskiej.


Komunikacja autobusowa

Komunikacja autobusowa w Bydgoszczy aktualnie jest obsługiwana przez 3 operatorów działających w ramach zawartych umów na świadczenie usług przewozowych: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. oraz Mobilis Sp. z o.o. ZDMiKP od czasu wprowadzenia reformy układu komunikacyjnego pod nazwą system ?A+T" aktywnie modernizuje i optymalizuje ofertę przewozową. Układ linii autobusowych jest skonstruowany tak, aby w miarę możliwości nie powielał relacji i tras obsługiwanych przez trakcję tramwajową.

ZDMiKP podejmuje również działania w zakresie koordynacji rozkładów jazdy linii autobusowych systematycznie poszerzając grono linii funkcjonując według modułowej częstotliwości kursów. Umożliwia to wprowadzenie przemiennego kursowania autobusów na wspólnych odcinkach tras, tak aby kursy autobusów w tych samych kierunkach nie pokrywały się. Koordynacja rozkładów jazdy funkcjonuje m.in. na następujących odcinkach:
- linie nr 52, 53 i 59 na odcinku Błonie ? Zbożowy Rynek (łączna częstotliwość kursów w godzinach szczytu przewozowego co 4 min.),
- linie nr 65 i 68 na odcinku Rondo Fordońskie ? Leśne (łączna częstotliwość kursów w godzinach szczytu przewozowego co 6 min.),
- linie nr 53 i 68 na odcinku Wojska Polskiego / Ujejskiego ? Glinki BFM (łączna częstotliwość kursów w godzinach szczytu przewozowego co 6 min.),
- linie nr 59 i 67 na odcinku R. Ossolińskich ? Przemysłowa UKW (łączna częstotliwość kursów w godzinach szczytu przewozowego co 6 min.),

W związku z funkcjonowaniem systemu przesiadkowego ?A+T" synchronizacja kursów obejmuje również linie autobusowe nr 70, 72 i 74 celem dostosowania ich do rozkładu jazdy magistralnej linii tramwajowej nr 3.

Poza liniami w układzie zsynchronizowanym funkcjonuje także wiele autobusowych linii magistralnych funkcjonujących z wysoką częstotliwością kursów średnio co 5 min. obsługujących relacje niemożliwe do zabezpieczenia trakcją tramwajową (linie nr 69, 71 i 79). Dodatkowo oferta komunikacji autobusowej jest uzupełniona przez przyspieszone linie autobusowe łączące dzielnicę Fordon z północnymi rejonami śródmieścia (linie nr 93 i 94), a także pozostałe linie autobusowe pełniące charakter linii uzupełniających.

Do obsługi zadań komunikacyjnych w godzinach szczytu dysponowanych jest 197 autobusów, w tym 123 autobusy przegubowe. Trakcją autobusową w 2011 r. przewieziono 72,8 mln pasażerów. Łącznie autobusy wykonały 16,61 mln wozokilometrów. Średnia prędkość komunikacyjna trakcji autobusowej wyniosła 22,8 km/h, a średnia odległość międzyprzystankowa 593 metry, co jest zgodne z obowiązującymi zasadami projektowania układów komunikacyjnych.

Obecnie z 231 autobusów na stanie trzech operatorów obsługujących bydgoską komunikację miejską, 184 to autobusy niskopodłogowe. Stanowi to 80% całego taboru autobusowego, którego średnia wieku wynosi niecałe 7 lat i jest jedną z najniższych wielkości w kraju. Tabor niskopodłogowy znacznie ułatwia korzystanie z miejskiej komunikacji osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z wózkami dziecięcymi. Autobusy niskopodłogowe są wyposażone w system monitoringu, pochylnie ułatwiające wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego z pojazdu, system głosowego zapowiadania przystanków oraz wyświetlacze prezentujące przebieg trasy. Dodatkowo, nowoczesne autobusy są przyjazne środowisku naturalnemu.

Komunikację nocną zabezpiecza 5 linii autobusowych funkcjonujących z częstotliwością co ok. 70 min. objętych koordynacją na Placu Kościeleckich. Trasowanie linii nocnych obejmujących możliwie największy zasięg miasta oraz możliwość przesiadki pozwalają mieszkańcom przemieszczać się po Bydgoszczy również w godzinach nocnych.


Informacja pasażerska

ZDMiKP stara się na możliwie najwyższym poziomie zapewnić dostęp do informacji pasażerskiej. Ponadto rozkłady jazdy, schematy komunikacyjne oraz podstawowe informacje o funkcjonowaniu transportu zbiorowego są przygotowane dodatkowo w języku angielskim i niemieckim, co umożliwia dostęp do informacji pasażerom pochodzącym z zagranicy.

W ramach prowadzonej działalności w 2011 r. przygotowano oraz wywieszono na przystankach komunikacji miejskiej ok. 5 tys. nowych rozkładów jazdy. Ponadto dokonano wymiany 1,5 tys. zniszczonych rozkładów jazdy oraz rozmieszczono ok. 4 tys. dodatkowych informacji pasażerskich informujących m.in. o czasowych zmianach w komunikacji oraz zmianie oferty przewozowej związanej z obsługą imprez masowych.

Z myślą o mieszkańcach korzystających z komunikacji miejskiej ZDMiKP prowadzi prace nad wdrożeniem Inteligentnego Systemu Transportowego dla komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Wprowadzanie systemu jest ściśle powiązane z budową linii tramwajowej do Dworca PKP. Przy głównych węzłach przesiadkowych oraz na pętlach zostaną zamontowane: m.in. 46 wyświetlacze LCD, 6 wyświetlaczy LED oraz 2 kioski informacyjne. Dzięki systemowi na tablicach będą wyświetlane informacje o rzeczywistych czasach odjazdów autobusów i tramwajów, dodatkowe informacje o utrudnieniach w ruchu oraz komunikaty o zmianach w komunikacji. Zostanie uruchomiony także specjalny serwis internetowy oraz komórkowy w którym pasażerowie będą mogli znaleźć m.in. aktualne rozkłady jazdy poszczególnych linii,rzeczywiste czasy odjazdu z wybranego przystanku, informacje na temat cen biletów, dane teleadresowe, komunikaty o zmianach. Serwis będzie umożliwiał także przeglądnie interaktywnej mapy Bydgoszczy z zaznaczoną lokalizacją wszystkich przystanków komunikacji miejskiej. Ilość wyświetlaczy oraz kiosków informacyjnych ma być sukcesywnie zwiększana wraz z rozwojem komunikacji miejskiej.


Nadzór nad realizacją usług przewozowych

Komunikacja miejska znajduje się pod stałym nadzorem ZDMiKP pod względem punktualności kursowania i jakości świadczonych usług (oznakowanie, informacje w środkach komunikacji miejskiej, dostępność zakupu biletów, sprawność kasowników, czystość pojazdów, itp.). W 2011 r. przeprowadzono ponad 2,2 tys. jednostkowych kontroli taboru wszystkich trzech operatorów. Odsetek stwierdzonych nieprawidłowości był niższy niż w roku poprzednim (spadek z 1,9% w 2010 r. do 0,8% w 2011 r.), co oznacza wyższą jakość usług świadczonych przez operatorów w ramach komunikacji miejskiej.

http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.ph ... -zbiorowej
1, 2, 3, 4, 6, 8, 72, 79
Linia 2 kierunek Rondo Kujawskie
Linia 2 kierunek LAS GDAŃSKI
520, 692, 787.
289, 296+7, 362+3, 364, 365.
Obrazek

ODPOWIEDZ