Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Moderator: spooney

K. A
Posty: 19
Rejestracja: 2008-08-07, 12:12
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontakt:

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: K. A » 2012-12-18, 20:36

Ostateczny kształt zmian od 2 stycznia 2013 roku (źródło ZDMiKP):
Informacja o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji publicznej od dnia: 02-01-2013r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia: 2 stycznia 2013 roku nastąpią zmiany w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Zmiany są spowodowane pojawieniem się szeregu czynników, z których najważniejsze to zmiany demograficzne, wpływające na zmniejszający się z roku na rok poziom potoków pasażerskich, to również kontynuacja polityki taryfowej polegającej na kreowaniu oferty taryfowej opartej na biletach sieciowych, z odchodzeniem od biletów na jedną linię.
Najważniejszym parametrem charakteryzującym sieć komunikacji miejskiej w Bydgoszczy jest częstość kursowania linii komunikacyjnych w godzinach szczytów przewozowych.
W związku z powyższym częstotść kursowania linii tramwajowych w godzinach szczytów przewozowych zostanie zachowana na obecnym poziomie. Nie przewidujemy też od 2 stycznia 2013 zmian w rozkładach jazdy linii tramwajowych w stosunku do funkcjonujących obecnie.
Utrzymane zostaną także częstotliwości kursowania w godzinach szczytów przewozowych na liniach autobusowych w tym na głównych liniach objętych koordynacją w rejonie Śródmieścia tj. 52, 53, 59, 64, 65, 67 i 68.
Likwidacji ulegnie linia autobusowa nr 72. Obecnie linia kursuje wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytów przewozowych, w relacji Wyścigowa ? Tatrzańskie. Dojazd w rejon ulicy Kaliskiego zapewnimy liniami 70 i 94 z częstościami w szczycie odpowiednio 7,5 min. i 19 min. (czyli tak jak obecnie).
Dojazd w rejon ulicy Twardzickiego zapewnimy liniami 69 i 93, a w rejon ulicy Pelplińskiej liniami 69, 93 i 74. Linie 69 i 74 kursować będą w szczycie odpowiednio 6 min. i 15 min., natomiast na linię nr 93 zadysponowany zostanie dodatkowy autobus przegubowy celem zwiększenia częstości z ok. 13 do 8 minut w szczycie porannym i 12 minut w szczycie popołudniowym.
Na linii nr 93 kursować będą autobusy przegubowe przez wszystkie dni tygodnia. Dodatkowo, w celu udogodnienia przesiadki w rejonie pętli Wyścigowa autobusy linii nr 70 zatrzymywać się będą na przystanku Fordońska / Wyścigowa. Rozkłady jazdy linii autobusowych nr 70 i 74 będą synchronizowane z rozkładem jazdy linii nr 3, autobusy z pętli Wyścigowa odjeżdżać będą naprzemiennie: 3-70,74; 3-70; 3-70,74; 3-70; itd. Wprowadzone zostaną korekty w rozkładzie jazdy linii autobusowej nr 69. Godziny odjazdów zostaną dostosowane do nowego rozkładu jazdy linii tramwajowej nr 3 w rejonie pętli Wyścigowa (w szczególności w godzinach wieczornych i w dni wolne).

Odeszliśmy od koncepcji likwidacji linii autobusowej nr 59, natomiast w związku z niskim wykorzystaniem autobusów na tej linii na odcinku Fordońska / Sporna ? Witebska oraz występującymi dużymi napełnieniami w autobusach linii nr 67 na odcinku do pętli Przemysłowa UKW, od 02.01.2013 r. wszystkie kursy linii 59 będą trasowane do pętli Przemysłowa UKW. Obsługę komunikacyjną rejonu Brdyujścia zabezpieczy linia autobusowa nr 74. W okresie wakacyjnym na linii nr 59 obowiązywać będzie rozkład wakacyjny.

Linia nr 71 kursować będzie wyłącznie w dwóch wariantach, tj. Morska ? Rekinowa i Morska ? Niklowa. Likwidacji ulegnie wariant Rekinowa ? Garbary. Zaznaczamy, że częstość kursowania linii 71 w godzinach szczytu w relacji Morska ? Rekinowa zostanie utrzymana na obecnym poziomie przy jednoczesnym kierowaniu wszystkich kursów do pętli Morska. Pozwoli to na równomierne rozłożenie potoku pasażerskiego. Z racji niskiego wykorzystania relacji do pętli Niklowa, relacja ta będzie utrzymywania wyłącznie na potrzeby zakładów pracy tj. w godzinach szczytów przewozowych co 30 min i wydzielone kursy wieczorem, natomiast w okresie międzyszczytowym dojazd w rejon ulicy Niklowej zapewniony będzie linią nr 77 w relacji Garbary ? Niklowa.
Oferta na linii 77 zostanie rozszerzona przez zwiększenie częstości w dni powszednie z 30 do 20 minut w szczycie przewozowym oraz z 60 do 30 minut w okresie międzyszczytowym i w dni wolne. Pozwoli to na lepsze dopasowanie oferty do rzeczywistych potrzeb przez obsługę rejonu ulicy Niklowej autobusami standardowymi w miejsce przegubowych w okresie,
gdy nie jest to konieczne oraz skierowanie większej liczby kursów przez rejon ulicy Mińskiej (zabudowa mieszkaniowa, Instytut Geografii UKW, Dom Pomocy Społecznej, itd.) w miejsce kursowania ulicą Grunwaldzką przez las. Na węźle Garbary umożliwiona jest dogodna przesiadka na linie 71 i 77 (obydwie linie odjeżdżają z tego samego stanowiska).

W związku z malejącymi potokami pasażerskimi w dni wolne wprowadzone zostaną w godzinach porannych i wieczornych korekty częstotliwości kursowania linii autobusowych nr 52, 53, 55, 64, 65, 67 i 68. Autobusy będą kursowały z częstością, co 20 minut w ciągu dnia (tak jak obecnie) oraz co 30 minut w godzinach porannych i wieczornych (obecnie, co 20 minut). Na wspólnych odcinkach tras, linie nadal będą objęte synchronizacją kursów, m.in.:
§ linie nr 65, 68 na odcinku Rondo Fordońskie ? Leśne,
§ linie nr 52, 53 na odcinku Zbożowy Rynek ? Błonie,
§ linie nr 64, 67 w ciągu ul. Skłodowskiej-Curie.

W oznaczonych kursach przebieg autobusów linii nr 56 z Placu Kościeleckich zostanie skrócony do przystanku Nakielska/Lisia. Do tego przystanku zostanie skierowany średnio, co trzeci kurs linii z zachowaniem pozostałych kursów do Belmy. Godziny kursowania do Belmy zostaną dostosowane do godzin pracy zlokalizowanych tam zakładów. Wprowadzenie tych zmian uzasadnia niskie wykorzystanie autobusów na końcowym odcinku trasy.

W związku z uruchomieniem linii tramwajowej do Dworca Głównego i pętli Rycerska obserwuje się systematyczny wzrost wykorzystania tramwajów kursujących w ten rejon i spadek potoków pasażerskich na linii nr 79. W związku z tym, ograniczeniu ulegnie oferta przewozowa na linii autobusowej nr 79. Autobusy będą kursowały co ok. 6,5 min. w godzinach szczytu (obecnie co 5,5 min), co 8,5 min. poza godzinami szczytu (obecnie co 8 minut) oraz co 15 min w godzinach wieczornych. W dni wolne linia 79 kursować będzie średnio co 10 minut (obecnie 8?12 minut). Czas przejazdu tramwajem na trasie z Dworca Głównego w rejon węzła Szarych Szeregów jest aktualnie znacznie krótszy w godzinach szczytu niż linią 79, gdyż oprócz okrężnej trasy linii nr 79, kursuje ona często opóźniona z uwagi na występujące zatory drogowe na jej trasie.


W późniejszych miesiącach roku 2013 planuje się ponadto następujące zmiany optymalizacyjne:
A) zmiany optymalizacyjne na liniach 80, 84 w związku z koniecznością poprawy punktualności kursowania linii nr 80 i zwiększeniem na niej zdolności przewozowej a także w związku z planowaną obsługą Portu Lotniczego w godzinach nocnych.
B) wydłużenie wybranych kursów na liniach 53 (kolejnych) i 68 w związku z koniecznością dalszego rozwoju obsługi komunikacyjnej Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego i Exploseum.
Informujemy, że po wprowadzeniu zmian prowadzone będą obserwacje potoków pasażerskich, ze szczególnym uwzględnieniem linii komunikacyjnych objętych zmianami.
W przypadku stwierdzenia takiej konieczności przewiduje się wprowadzenie w rozkładach jazdy zmian korygujących. Obserwacje będą prowadzone także na liniach tramwajowych. Nie wyklucza się, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, korekty obsad taborowych.

Awatar użytkownika
Darek
Członek Stowarzyszenia
Posty: 5984
Rejestracja: 2008-02-27, 16:07
Lokalizacja: Bydgoszcz

Cięcia w 2013 r.

Post autor: Darek » 2012-12-18, 20:59

No to możemy już oficjalnie :)
Likwidacji ulegnie linia autobusowa nr 72. Obecnie linia kursuje wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytów przewozowych, w relacji Wyścigowa ? Tatrzańskie. Dojazd w rejon ulicy Kaliskiego zapewnimy liniami 70 i 94 z częstościami w szczycie odpowiednio 7,5 min. i 19 min. (czyli tak jak obecnie).
Dojazd w rejon ulicy Twardzickiego zapewnimy liniami 69 i 93, a w rejon ulicy Pelplińskiej liniami 69, 93 i 74. Linie 69 i 74 kursować będą w szczycie odpowiednio 6 min. i 15 min., natomiast na linię nr 93 zadysponowany zostanie dodatkowy autobus przegubowy celem zwiększenia częstości z ok. 13 do 8 minut w szczycie porannym i 12 minut w szczycie popołudniowym.
Powyższe argumenty mnie przekonują.
Odeszliśmy od koncepcji likwidacji linii autobusowej nr 59, natomiast w związku z niskim wykorzystaniem autobusów na tej linii na odcinku Fordońska / Sporna ? Witebska oraz występującymi dużymi napełnieniami w autobusach linii nr 67 na odcinku do pętli Przemysłowa UKW, od 02.01.2013 r. wszystkie kursy linii 59 będą trasowane do pętli Przemysłowa UKW.
Bardzo dobry pomysł. 67 jest bardzo obciążone.
Linia nr 71 kursować będzie wyłącznie w dwóch wariantach, tj. Morska ? Rekinowa i Morska ? Niklowa. Likwidacji ulegnie wariant Rekinowa ? Garbary. Zaznaczamy, że częstość kursowania linii 71 w godzinach szczytu w relacji Morska ? Rekinowa zostanie utrzymana na obecnym poziomie przy jednoczesnym kierowaniu wszystkich kursów do pętli Morska.
Brak wariantu z Garbar to kiepska wiadomość. Cieszy zwiększenie roli 77
W oznaczonych kursach przebieg autobusów linii nr 56 z Placu Kościeleckich zostanie skrócony do przystanku Nakielska/Lisia. Do tego przystanku zostanie skierowany średnio, co trzeci kurs linii z zachowaniem pozostałych kursów do Belmy. Godziny kursowania do Belmy zostaną dostosowane do godzin pracy zlokalizowanych tam zakładów. Wprowadzenie tych zmian uzasadnia niskie wykorzystanie autobusów na końcowym odcinku trasy.
Już dawno tak powinno być. W ciągu roku uzbiera się sporo oszczędności. Kiedyś przedstawiłem podobny pomysł oszczędnościowy na tym forum.
W związku z uruchomieniem linii tramwajowej do Dworca Głównego i pętli Rycerska obserwuje się systematyczny wzrost wykorzystania tramwajów kursujących w ten rejon i spadek potoków pasażerskich na linii nr 79. W związku z tym, ograniczeniu ulegnie oferta przewozowa na linii autobusowej nr 79. Autobusy będą kursowały co ok. 6,5 min. w godzinach szczytu (obecnie co 5,5 min), co 8,5 min. poza godzinami szczytu (obecnie co 8 minut) oraz co 15 min w godzinach wieczornych.
Ok, tylko że do 79 najwięcej ludzi wsiada na rondzie grunwaldzkim. Najlepsze byłoby skierowanie 8 do Dworca i skrócenie linii 79 w okolice Magnuszewskiej. Tak jak było przed 1990 rokiem. Wtedy nikt takiego tworu jak 79 nie potrzebował. Linia 103, późniejsza 93, którą zastąpiło 79 uruchomiona była jako autobus zastępczy za 8. Więc koleją rzeczy po powrocie tramwajów na dworzec powinna zostać zlikwidowana lub mocno zmieniona.
80 lat komunikacji autobusowej w Bydgoszczy 1936-2016

Robert Reimus
Posty: 5528
Rejestracja: 2007-01-06, 01:09
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontakt:

Cięcia w 2013 r.

Post autor: Robert Reimus » 2012-12-18, 21:02

Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że wygląda to znacznie lepiej, niż pierwotnie zapowiadano. To co publicznie komentowałem, też znacznie się różniło od ostatecznej wersji. Szczegóły będzie można ocenić, gdy zobaczymy rozkłady jazdy.

reputed
Posty: 1413
Rejestracja: 2007-01-17, 14:37

Cięcia w 2013 r.

Post autor: reputed » 2012-12-18, 21:35

Widać politykę zabierania ludziom stopniowo.

57: likwidacja i skierowanie rzadziej 59 > skracanie 59 do Dźwigowej > likwidacja
72: 10 min. > 12 min. > 15 min. > w szczycie > likwidacja

Kamil3836
Posty: 2637
Rejestracja: 2009-02-18, 12:24
Lokalizacja: Bydgoszcz

Cięcia w 2013 r.

Post autor: Kamil3836 » 2012-12-18, 21:56

Zamiast zachęcać do korzystania z tramwajów, to ZDMiKP ich odpycha do autobusów i samochodów.
K. Aładowicz pisze:Likwidacji ulegnie linia autobusowa nr 72. Obecnie linia kursuje wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytów przewozowych, w relacji Wyścigowa ? Tatrzańskie. Dojazd w rejon ulicy Kaliskiego zapewnimy liniami 70 i 94 z częstościami w szczycie odpowiednio 7,5 min. i 19 min. (czyli tak jak obecnie).
Dojazd w rejon ulicy Twardzickiego zapewnimy liniami 69 i 93, a w rejon ulicy Pelplińskiej liniami 69, 93 i 74. Linie 69 i 74 kursować będą w szczycie odpowiednio 6 min. i 15 min., natomiast na linię nr 93 zadysponowany zostanie dodatkowy autobus przegubowy celem zwiększenia częstości z ok. 13 do 8 minut w szczycie porannym i 12 minut w szczycie popołudniowym
Jeszcze trochę nie będzie gdzie wsiąść do linii 69 i 93 z powodu przepełnienia, a 72, które uzupełniało ofertę przewozową likwidują. Jeśli likwiduje się 72, a daje w zamian 93 to powinno ono przyjeżdżać na Wyścigową.
K. Aładowicz pisze:W związku z malejącymi potokami pasażerskimi w dni wolne wprowadzone zostaną w godzinach porannych i wieczornych korekty częstotliwości kursowania linii autobusowych nr 52, 53, 55, 64, 65, 67 i 68. Autobusy będą kursowały z częstością, co 20 minut w ciągu dnia (tak jak obecnie) oraz co 30 minut w godzinach porannych i wieczornych (obecnie, co 20 minut).
Oczywiście, będzie więcej cięć, to na pewno wzrośnie liczba pasażerów.
Darek pisze:Ok, tylko że do 79 najwięcej ludzi wsiada na rondzie grunwaldzkim. Najlepsze byłoby skierowanie 8 do Dworca i skrócenie linii 79 w okolice Magnuszewskiej. Tak jak było przed 1990 rokiem. Wtedy nikt takiego tworu jak 79 nie potrzebował. Linia 103, późniejsza 93, którą zastąpiło 79 uruchomiona była jako autobus zastępczy za 8. Więc koleją rzeczy po powrocie tramwajów na dworzec powinna zostać zlikwidowana lub mocno zmieniona.
Moja osobista propozycja zmian:
7 Wyścigowa - Glinki (powody, min.: likwidacja Zachemu)
5 Rycerska - B. Wieś - Kapuściska (Dzięki temu, możemy ściąć częstotliwość linii 79)
Reszta linii tramwajowych bez zmian.
1, 2, 3, 4, 6, 8, 72, 79
Linia 2 kierunek Rondo Kujawskie
Linia 2 kierunek LAS GDAŃSKI
520, 692, 787.
289, 296+7, 362+3, 364, 365.
Obrazek

Kamil3836
Posty: 2637
Rejestracja: 2009-02-18, 12:24
Lokalizacja: Bydgoszcz

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: Kamil3836 » 2012-12-18, 22:03

Zamiast zachęcać do korzystania z tramwajów, to ZDMiKP ich odpycha do autobusów i samochodów.
K. Aładowicz pisze:Likwidacji ulegnie linia autobusowa nr 72. Obecnie linia kursuje wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytów przewozowych, w relacji Wyścigowa ? Tatrzańskie. Dojazd w rejon ulicy Kaliskiego zapewnimy liniami 70 i 94 z częstościami w szczycie odpowiednio 7,5 min. i 19 min. (czyli tak jak obecnie).
Dojazd w rejon ulicy Twardzickiego zapewnimy liniami 69 i 93, a w rejon ulicy Pelplińskiej liniami 69, 93 i 74. Linie 69 i 74 kursować będą w szczycie odpowiednio 6 min. i 15 min., natomiast na linię nr 93 zadysponowany zostanie dodatkowy autobus przegubowy celem zwiększenia częstości z ok. 13 do 8 minut w szczycie porannym i 12 minut w szczycie popołudniowym
Jeszcze trochę nie będzie gdzie wsiąść do linii 69 i 93 z powodu przepełnienia, a 72, które uzupełniało ofertę przewozową likwidują. Jeśli likwiduje się 72, a daje w zamian 93 to powinno ono przyjeżdżać na Wyścigową.
K. Aładowicz pisze:W związku z malejącymi potokami pasażerskimi w dni wolne wprowadzone zostaną w godzinach porannych i wieczornych korekty częstotliwości kursowania linii autobusowych nr 52, 53, 55, 64, 65, 67 i 68. Autobusy będą kursowały z częstością, co 20 minut w ciągu dnia (tak jak obecnie) oraz co 30 minut w godzinach porannych i wieczornych (obecnie, co 20 minut).
Oczywiście, będzie więcej cięć, to na pewno wzrośnie liczba pasażerów.
Darek pisze:Ok, tylko że do 79 najwięcej ludzi wsiada na rondzie grunwaldzkim. Najlepsze byłoby skierowanie 8 do Dworca i skrócenie linii 79 w okolice Magnuszewskiej. Tak jak było przed 1990 rokiem. Wtedy nikt takiego tworu jak 79 nie potrzebował. Linia 103, późniejsza 93, którą zastąpiło 79 uruchomiona była jako autobus zastępczy za 8. Więc koleją rzeczy po powrocie tramwajów na dworzec powinna zostać zlikwidowana lub mocno zmieniona.
Moja osobista propozycja zmian:
7 Wyścigowa - Glinki (powody, min.: likwidacja Zachemu)
5 Rycerska - B. Wieś - Kapuściska (Dzięki temu, możemy ściąć częstotliwość linii 79)
Reszta linii tramwajowych bez zmian.
1, 2, 3, 4, 6, 8, 72, 79
Linia 2 kierunek Rondo Kujawskie
Linia 2 kierunek LAS GDAŃSKI
520, 692, 787.
289, 296+7, 362+3, 364, 365.
Obrazek

Awatar użytkownika
Krzysztof Juszczak
Posty: 1567
Rejestracja: 2007-02-03, 12:25
Lokalizacja: Poznań

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: Krzysztof Juszczak » 2012-12-18, 22:16

Wszystko ok, tylko nie
K. Aładowicz pisze:W związku z malejącymi potokami pasażerskimi w dni wolne wprowadzone zostaną w godzinach porannych i wieczornych korekty częstotliwości kursowania linii autobusowych nr 52, 53, 55, 64, 65, 67 i 68. Autobusy będą kursowały z częstością, co 20 minut w ciągu dnia (tak jak obecnie) oraz co 30 minut w godzinach porannych i wieczornych (obecnie, co 20 minut). Na wspólnych odcinkach tras, linie nadal będą objęte synchronizacją kursów, m.in.:
§ linie nr 65, 68 na odcinku Rondo Fordońskie ? Leśne,
§ linie nr 52, 53 na odcinku Zbożowy Rynek ? Błonie,
§ linie nr 64, 67 w ciągu ul. Skłodowskiej-Curie.
Na 52 i 68 powinny być krótkie autobusy przy zachowaniu częstotliwości, na 53, 64, 67 co max. 25 min w godzinach wieczornych.
55 rano i wieczorem nie powinno się dotykać, ta linia ma w miarę stałe potoki pasażerskie, wieczorem to obecnie jest już 30 min - tutaj należy pomyśleć o przetargu i wozach 10m.
Zresztą wydaje mi się, że 52, 53 już obecnie jeżdżą co 30 minut..
ZTM Poznań 12 16 51 85 91 201 234 235
ZDMiKP Bydgoszcz 52 55 59 71 32N 35N

Awatar użytkownika
Krzysztof Juszczak
Posty: 1567
Rejestracja: 2007-02-03, 12:25
Lokalizacja: Poznań

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: Krzysztof Juszczak » 2012-12-18, 22:19

K. Aładowicz pisze:Linia nr 71 kursować będzie wyłącznie w dwóch wariantach, tj. Morska ? Rekinowa i Morska ? Niklowa. Likwidacji ulegnie wariant Rekinowa ? Garbary. Zaznaczamy, że częstość kursowania linii 71 w godzinach szczytu w relacji Morska ? Rekinowa zostanie utrzymana na obecnym poziomie przy jednoczesnym kierowaniu wszystkich kursów do pętli Morska. Pozwoli to na równomierne rozłożenie potoku pasażerskiego. Z racji niskiego wykorzystania relacji do pętli Niklowa, relacja ta będzie utrzymywania wyłącznie na potrzeby zakładów pracy tj. w godzinach szczytów przewozowych co 30 min i wydzielone kursy wieczorem, natomiast w okresie międzyszczytowym dojazd w rejon ulicy Niklowej zapewniony będzie linią nr 77 w relacji Garbary ? Niklowa.
Oferta na linii 77 zostanie rozszerzona przez zwiększenie częstości w dni powszednie z 30 do 20 minut w szczycie przewozowym oraz z 60 do 30 minut w okresie międzyszczytowym i w dni wolne. Pozwoli to na lepsze dopasowanie oferty do rzeczywistych potrzeb przez obsługę rejonu ulicy Niklowej autobusami standardowymi w miejsce przegubowych w okresie,
gdy nie jest to konieczne oraz skierowanie większej liczby kursów przez rejon ulicy Mińskiej (zabudowa mieszkaniowa, Instytut Geografii UKW, Dom Pomocy Społecznej, itd.) w miejsce kursowania ulicą Grunwaldzką przez las. Na węźle Garbary umożliwiona jest dogodna przesiadka na linie 71 i 77 (obydwie linie odjeżdżają z tego samego stanowiska).
Nie wiem jak rozumieć ścięcie 71G? Rozumiem, że te kursy będą zachowane, z tym, że kierowane w kierunku Morskiej?
Trochę i pogrzało, zamiast 10 min na bardzo ważnej linii będzie 20? Co do 71 mam poważne obawy, że coś tutaj poszło nie tak.

A 56 powinno mieć domyślną relację Lisia, wybrane kursy 56B do Belmy(najlepiej co 3) w godzinach końca i początku pracy.
ZTM Poznań 12 16 51 85 91 201 234 235
ZDMiKP Bydgoszcz 52 55 59 71 32N 35N

Awatar użytkownika
Krzysztof Juszczak
Posty: 1567
Rejestracja: 2007-02-03, 12:25
Lokalizacja: Poznań

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: Krzysztof Juszczak » 2012-12-18, 22:48

Jeżeli likwidują 72, to dodatkowy autobus przegubowy na 93 w 70% załatwia sprawę, chociaż z tego co zauważyłem podczas sporadycznych pobytów w tamtym rejonie 72 jeździł często wręcz zapchany.
ZTM Poznań 12 16 51 85 91 201 234 235
ZDMiKP Bydgoszcz 52 55 59 71 32N 35N

lukas_3830
Posty: 197
Rejestracja: 2008-08-27, 01:33
Lokalizacja: Bydgoszcz

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: lukas_3830 » 2012-12-18, 23:05

Krzysztof Juszczak pisze:Na 52 i 68 powinny być krótkie autobusy przy zachowaniu częstotliwości, na 53, 64, 67 co max. 25 min w godzinach wieczornych.55 rano i wieczorem nie powinno się dotykać, ta linia ma w miarę stałe potoki pasażerskie, wieczorem to obecnie jest już 30 min - tutaj należy pomyśleć o przetargu i wozach 10m.Zresztą wydaje mi się, że 52, 53 już obecnie jeżdżą co 30 minut..
Już od dawna powtarzam, że na 53 powinna być większa częstotliwość... niż co 30 minut wieczorem w dni robocze i dni wolne a wozy wyłącznie przegubowe. A co do 67 i 68 to wozy średnie najlepiej tutaj pasują (15m) 52 i 55 bez zmian.

Kamil3836
Posty: 2637
Rejestracja: 2009-02-18, 12:24
Lokalizacja: Bydgoszcz

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: Kamil3836 » 2012-12-18, 23:07

Artur pisze: Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy w błędnym kole tzn co roku cięcia, które tłumaczone są odpływem pasażerów, podwyżki znowu cięcia i tak w koło Macieju...
Artur, za 10lat nie będzie już czego ciąć. Po prostu będzie u nas funkcjonowała komunikacja na poziomie np. Stargard Szczecińskiego.
Krzysztof Juszczak pisze: chociaż z tego co zauważyłem podczas sporadycznych pobytów w tamtym rejonie 72 jeździł często wręcz zapchany.
72 jest specyficzną linią. Wczoraj i dziś, były kursy, że autobusy na Wyścigowej były zapełnione. Warto dodać, że śmiga tam M12, które powinno być na stałe, zamiast cięć.
lukas_3830 pisze:A co do 67 i 68 to wozy średnie najlepiej tutaj pasują (15m) 52 i 55 bez zmian.
Wozy 15m są tak samo płatne jak 18m.
1, 2, 3, 4, 6, 8, 72, 79
Linia 2 kierunek Rondo Kujawskie
Linia 2 kierunek LAS GDAŃSKI
520, 692, 787.
289, 296+7, 362+3, 364, 365.
Obrazek

Awatar użytkownika
ArturS
Posty: 652
Rejestracja: 2009-09-24, 08:33
Lokalizacja: Bydgoszcz

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: ArturS » 2012-12-18, 23:32

Krzysztof Juszczak pisze:55 rano i wieczorem nie powinno się dotykać, ta linia ma w miarę stałe potoki pasażerskie, wieczorem to obecnie jest już 30 min - tutaj należy pomyśleć o przetargu i wozach 10m.
Z tymi wozami 10m to lepiej dać sobie spokój, bo lekko jest przez pierwsze dwa przystanki w obu kierunkach, a potem od Pięknej-Kossaka połowa stojących już zajęta. Tak samo na Głowackiego-Gajowa jak się gimbusy, ekonomik i samochodówka doładują + lokalne mohery jadące z "Cyrku" do świątyni Focus/Bazylika (niepotrzebne skreślić) to palca wcisnąć nie idzie :)
Krzysztof Juszczak pisze:z tego co zauważyłem podczas sporadycznych pobytów w tamtym rejonie 72 jeździł często wręcz zapchany.
72 prawie zawsze był zapchany. Minęły cudowne lata kiedy była obsada 12 brygadowa co 5 min i było w czym wybierać. Wtedy pamiętam ludziki często właśnie wybierali tramwaj 3 lub 1 i przesiadkę na Wyścigowej bo 72 jeździł tak często jak 69, ale o połowę luźniej w nim bywało niż w 69 jadącym aż od błonia.
Żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce!

lukas_3830
Posty: 197
Rejestracja: 2008-08-27, 01:33
Lokalizacja: Bydgoszcz

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: lukas_3830 » 2012-12-19, 01:23

Artek82 pisze:72 prawie zawsze był zapchany. Minęły cudowne lata kiedy była obsada 12 brygadowa co 5 min i było w czym wybierać. Wtedy pamiętam ludziki często właśnie wybierali tramwaj 3 lub 1 i przesiadkę na Wyścigowej bo 72 jeździł tak często jak 69, ale o połowę luźniej w nim bywało niż w 69 jadącym aż od błonia.
No były takie czasy to fakt teraz robi się ciągłe cięcia... Ja się pytam co jeszcze idzie przyciąć jak i tak już jest tragednia zwłaszcza wieczorami z dojazdem do domu... Kursy co 30 min wozy solo, krótkie jak coś wypadnie to ..1h czekania...Likwidacja 72 to duży błąd... Jak miasto chce robić cięcia to niech zacznie od likwidacji urzędników darmozjadów... a nie uderza w społeczeństwo cięciami na wszystki oraz podwyżkami cen...

Awatar użytkownika
wokie
Posty: 83
Rejestracja: 2008-07-15, 21:15
Lokalizacja: Toru
Kontakt:

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: wokie » 2012-12-19, 08:41

Dziwi likwidacja 72, ponieważ to było dobre uzupełnienie dla 70 na odcinku UTP - Wyścigowa. Chociaż jak ja jeździłem 2 lata temu tymi liniami, to widziałem jak prawie zawsze 72 na Fordońska / Kaliskiego podjechał razem z 70, więc co to za uzupełnienie jak jeździł jeden za drugim.

Awatar użytkownika
spooney
Członek Stowarzyszenia
Posty: 6536
Rejestracja: 2008-08-21, 17:38
Lokalizacja: Bydgoszcz

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: spooney » 2012-12-19, 10:18

lukas_3830 pisze:jak coś wypadnie to ..1h czekania...
Hmm... idziesz na 53 o 21:15, ale niestety wypadł, następny masz o 21:45. Gdzie tu jest ta 1h? Bo chyba na ten o 21:15 nie wychodzisz już o 20:45 :kreci:

-------------------------------
Na potwierdzenie zmian komunikat ZDMiKP na www >> http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.ph ... 02012013-r
Obrazek

Krzysztof Ziętara
Członek Stowarzyszenia
Posty: 2215
Rejestracja: 2007-01-12, 00:15
Lokalizacja: Bydgoszcz

Re: Cięcia w 2013 r.

Post autor: Krzysztof Ziętara » 2012-12-19, 14:32

Darek pisze: Ok, tylko że do 79 najwięcej ludzi wsiada na rondzie grunwaldzkim. Najlepsze byłoby skierowanie 8 do Dworca i skrócenie linii 79 w okolice Magnuszewskiej. Tak jak było przed 1990 rokiem.
a) A na Wilczak co? Samo 1 nie wystarczy, tym bardziej z taktem półgodzinnym.
b) decyzja o uruchomieniu wariantu 79 na Mokrą zdecydowanie brużdżą przy skracaniu.
c) kierowcy będą tradycyjnie marudzić o zaplecze socjalne (wiem, Rycerska, ale teraz jest na obu końcach)

Ale tak ogólnie kierunek słuszny, zwłaszcza jak się za chwilę okaże że potok pod bramę Zachemu zdecydowanie zmalał.

lukas_3830
Posty: 197
Rejestracja: 2008-08-27, 01:33
Lokalizacja: Bydgoszcz

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: lukas_3830 » 2012-12-19, 14:44

spooney pisze:Hmm... idziesz na 53 o 21:15, ale niestety wypadł, następny masz o 21:45. Gdzie tu jest ta 1h? Bo chyba na ten o 21:15 nie wychodzisz już o 20:45
spooney ja nie powiedziałem konkretniej godziny ale dla twojej informacji na myśli mam godzinę 22:05 na tego ciężko jest zdążyć ale czasmi się udaje ale jak wypada 22:35 to ile jest do następnego? Dodam, że czasami widzę ogon tego co jedzie o 22:05

Awatar użytkownika
Krzysztof Juszczak
Posty: 1567
Rejestracja: 2007-02-03, 12:25
Lokalizacja: Poznań

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: Krzysztof Juszczak » 2012-12-19, 14:51

No pamiętam jak 72 było mocną linią. Dziwię się, że chcą ją ściąć przy już bardzo ograniczonej obsadzie.
ZTM Poznań 12 16 51 85 91 201 234 235
ZDMiKP Bydgoszcz 52 55 59 71 32N 35N

Kamil3836
Posty: 2637
Rejestracja: 2009-02-18, 12:24
Lokalizacja: Bydgoszcz

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: Kamil3836 » 2012-12-19, 18:33

Są nowe rozkłady. Obecne kursy linii 71 na Niklową w godz. 5:30-7:30 i 13:00-15:00 oraz dwa wieczorne z Morskiej mogli zostawić. Za bardzo jest pocięty rozkład. Nikomu nie będzie się chciało tyle, czekać za 77.
1, 2, 3, 4, 6, 8, 72, 79
Linia 2 kierunek Rondo Kujawskie
Linia 2 kierunek LAS GDAŃSKI
520, 692, 787.
289, 296+7, 362+3, 364, 365.
Obrazek

Awatar użytkownika
Dawid Szramke
Członek Stowarzyszenia
Posty: 1210
Rejestracja: 2007-01-06, 16:52
Lokalizacja: Bydgoszcz-Wilczak
Kontakt:

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: Dawid Szramke » 2012-12-19, 19:08

Dźwigowej chociaż niema :D

ikarusiarz
Posty: 754
Rejestracja: 2007-07-27, 20:32

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: ikarusiarz » 2012-12-28, 18:32

Co do skrócenia 56 do Lisiej: Na Belmie jest przychodnia, są działki... Idąc tropem Lisiej, to skróćmy 94, 70 do 2 przystanku na Bora... Dalej wozy jadą puste. Skróćmy 64 do policji. Na Barwną niech jeździ tylko w godzinach rozpoczęcia zajęć lekcyjnych... Zawsze parę kilometrów będzie na +.

lukas_3830
Posty: 197
Rejestracja: 2008-08-27, 01:33
Lokalizacja: Bydgoszcz

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: lukas_3830 » 2012-12-28, 20:52

ikarusiarz pisze:Co do skrócenia 56 do Lisiej: Na Belmie jest przychodnia, są działki... Idąc tropem Lisiej, to skróćmy 94, 70 do 2 przystanku na Bora... Dalej wozy jadą puste. Skróćmy 64 do policji. Na Barwną niech jeździ tylko w godzinach rozpoczęcia zajęć lekcyjnych... Zawsze parę kilometrów będzie na +.
Popieram skracanie linii nie idzie w parze z rozwojem komunikacji po co tworzyć nam kolejne warianty? Są linie gdzie taka opcja jest niezbędna jak np 52.

Z rzeczy istotnych to 54 powinnien jeździć wyłącznie przez pętle na Rycerskiej oraz nowym mostem do swojej obecnej trasy. Robienie wariantów dla tej linii jest również zbędne a takie rozwiązanie przyniesie więcej plusów niż minusów..

Awatar użytkownika
spooney
Członek Stowarzyszenia
Posty: 6536
Rejestracja: 2008-08-21, 17:38
Lokalizacja: Bydgoszcz

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: spooney » 2012-12-29, 16:38

Nieco uszczegółowili daty zmian :)
Informujemy, że w miesiącu styczniu 2013 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

- w dniu 01.01.2013 r. zawieszony jest ruch autobusów linii nr 66 i 81 (dzień świąteczny),
- od dnia 01.01.2013 r. wprowadzone zostaną korekty w rozkładach jazdy linii tramwajowych nr 3, 5 oraz linii autobusowej nr 69,
- od dnia 01.01.2013 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych nr 71 i 77,
- od dnia 02.01.2013 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu i rozkładach jazdy linii autobusowych nr 56 i 59,
- od dnia 02.01.2013 r. likwidacji ulegnie linia autobusowa nr 72,
- od dnia 02.01.2013 r. wprowadzone zostaną korekty w rozkładach jazdy linii autobusowych nr 54, 64, 67, 70, 74, 79 i 93,
- od dnia 05.01.2013 r. wprowadzone zostaną korekty w rozkładach jazdy linii autobusowych nr 52, 53, 55, 65 i 68 na dni wolne (tabliczki przystankowe w internecie zostaną podmienione w dniu 02.01.2013 r., jednakże rozkłady jazdy na dni powszednie tych linii nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących obecnie).

(...) Nadmieniamy, że w ferie zimowe w II połowie stycznia 2013 r. planowane jest wstrzymanie ruchu tramwajów w ul. Jagiellońskiej z powodu prac przy budowie Trasy Uniwersyteckiej. Tramwaje będą kursowały trasami czasowo zmienionymi przez Babią Wieś, a na odcinku Rondo Jagiellonów - Jagiellońska - Rondo Fordońskie - Rondo Toruńskie uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza za tramwaj. Prace potrwają ok. 2 tygodni. O szczegółach zmian poinformujemy odrębnym komunikatem.

http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.ph ... niu-2013-r
Obrazek

Kamil3836
Posty: 2637
Rejestracja: 2009-02-18, 12:24
Lokalizacja: Bydgoszcz

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: Kamil3836 » 2012-12-30, 01:14

Och...zapomnieli napisać, że od 01.01.2013r. zmieniają rozkłady na 51 i 58. Ale tabliczki nowe już wiszą na przystankach... :puknijsie:
1, 2, 3, 4, 6, 8, 72, 79
Linia 2 kierunek Rondo Kujawskie
Linia 2 kierunek LAS GDAŃSKI
520, 692, 787.
289, 296+7, 362+3, 364, 365.
Obrazek

Awatar użytkownika
spooney
Członek Stowarzyszenia
Posty: 6536
Rejestracja: 2008-08-21, 17:38
Lokalizacja: Bydgoszcz

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: spooney » 2012-12-30, 01:21

Kamil3836 pisze:zapomnieli napisać, że od 01.01.2013r. zmieniają rozkłady na 51 i 58.
Jakoś drastycznie czy to tylko kwestia kursów wyjazdowych/zjazdowych z racji zmiany przewoźnika?
Obrazek

Awatar użytkownika
Kawoszka116
Posty: 846
Rejestracja: 2012-01-22, 12:25

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: Kawoszka116 » 2012-12-30, 01:27

z tego co widzę to wariant 71 do Garbar nie ulegnie CAłKOWITEJ likwidacji większośc zjazdów będzie odbywać się do Garbar zamiast do Ronda Grunwaldzkiego...
"I pamiętaj że dana Ci pamięć. Nie kłam siebie a nikt Ci nie skłamie!"

Awatar użytkownika
spooney
Członek Stowarzyszenia
Posty: 6536
Rejestracja: 2008-08-21, 17:38
Lokalizacja: Bydgoszcz

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: spooney » 2012-12-30, 01:29

Kawoszka116 pisze:większośc zjazdów będzie odbywać się do Garbar zamiast do Ronda Grunwaldzkiego...
A+T :)
Obrazek

Kamil3836
Posty: 2637
Rejestracja: 2009-02-18, 12:24
Lokalizacja: Bydgoszcz

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: Kamil3836 » 2012-12-30, 01:55

spooney pisze:Jakoś drastycznie czy to tylko kwestia kursów wyjazdowych/zjazdowych z racji zmiany przewoźnika?
51 kursy z Deszczowej przesunięte o w dni wolne:
18:38 na 18:33
19:08 na 18:58
Więcej nie zapamiętałem...
1, 2, 3, 4, 6, 8, 72, 79
Linia 2 kierunek Rondo Kujawskie
Linia 2 kierunek LAS GDAŃSKI
520, 692, 787.
289, 296+7, 362+3, 364, 365.
Obrazek

Awatar użytkownika
spooney
Członek Stowarzyszenia
Posty: 6536
Rejestracja: 2008-08-21, 17:38
Lokalizacja: Bydgoszcz

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: spooney » 2012-12-31, 12:58

:gazeta: Będzie ścisk w autobusach. Mniej ich wyruszy z zajezdni
Od Nowego Roku aż o 15 miejskich autobusów mniej będzie jeździć po bydgoskich ulicach. Pasażerów czeka większy ścisk i dłuższe oczekiwanie na przystankach. Wszystko przez ratuszowe oszczędności.


Gazeta Wyborcza
http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1, ... ruszy.html
Obrazek

d.kaszubowski
Posty: 37
Rejestracja: 2012-12-30, 10:10

Zmiany w komunikacji od 2.01.2013

Post autor: d.kaszubowski » 2013-01-01, 14:48

72 do likwidacji przygotowywana była już prawie rok - ustawianie rozkładu tak, żeby zawsze autobus tej linii odjeżdżał po 69, a potem i 93. Włączenie wszystkich kursów 69 w system A+T. Ograniczenie kursów 72 do godzin szczytu... To się musiało skończyć likwidacją linii. Ciekaw jestem, jak w dni powszednie będą teraz wyglądać pojazdy na liniach 69 i 93. Szczególnie w godzinach szczytu.

Gdy widzę wprowadzanie wariantów na kolejnych liniach, to mnie :cegla: Niedługo będziemy mieć 2 linie w mieście, które będą jeździć na kilkanaście sposobów. Oby im alfabetu tylko na nie starczyło.

Dziwi mnie, że zarówno Ratusz, jak i ZDMiKP kroją nam komunikacje publiczną, skoro już ich ostatnie badania (przy okazji zmian cen taryfowych) pokazały, że coraz więcej osób z komunikacji rezygnuje... Przy okazji - jak widać po artykule podanym wyżej - ZDMiKP kreują swoją własną rzeczywistość, nie uwzględniając w ogóle potrzeb mieszkańców (kwestia odjazdów do i z Belmy).

Dobrze, że coraz blizej wiosna, będzie można chodzić pieszo ;)

ODPOWIEDZ