Prawo własności intelektualnej

Moderator: spooney

Robert Reimus
Posty: 5528
Rejestracja: 2007-01-06, 01:09
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontakt:

Prawo własności intelektualnej

Post autor: Robert Reimus » 2008-10-24, 20:08

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej - inaczej prawo na dobrach niematerialnych obejmujące dział prawa cywilnego, w którym zawarta jest regulacja prawna dotycząca dóbr niematerialnych (intelektualnych) (prawo autorskie) oraz działy regulacji dotyczących własności przemysłowej. Termin ten jest stosowany od 1967 r., gdy utworzono WIPO, agendę ONZ.

Dobra niematerialne (intelektualne) to dobra występujące w obrocie cywilnoprawnym, nieposiadające postaci materialnej. Stanowią one wynik twórczości artystycznej, naukowej i wynalazczej. Problematykę dóbr niematerialnych regulują przepisy różnych gałęzi prawa np. prawa administracyjnego lub karnego. Cechą wspólną regulacji dotyczących poszczególnych dóbr niematerialnych jest ukształtowanie praw uprawnionych jako cywilnych praw podmiotowych bezwzględnych chroniących interesy osobiste i majątkowe.


Akty prawne
Własność intelektualna jest uregulowana w różnych gałęziach prawa. Zawiera konstrukcje typowe dla regulacji prawa rzeczowego, zobowiązań, a normy części ogólnej i prawa spadkowego stosuje się wprost do stosunków uregulowanych przez prawo własności intelektualnej. Podstawowymi jednak aktami prawnymi są:
*ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
*ustawa o ochronie baz danych,
*ustawa Prawo własności przemysłowej,
*ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


Zakres ochrony
Dobra objęte prawem autorskim są chronione począwszy od momentu ich powstania, bez konieczności dokonywania ich rejestracji, i obejmuje na podstawie umów międzynarodowych prawie wszystkie kraje świata. Natomiast w przypadku przedmiotów własności przemysłowej dla większości z nich celu uzyskania pełnej ochrony prawnej wymagane jest:
*dokonania ich zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP
*wydania przez ten organ decyzji w sprawie udzielenia patentu, praw ochronnych lub praw z rejestracji.

Zakres tej ochrony jest w istotny sposób ograniczony. Obejmuje bowiem wyłącznie teren RP, a ewentualne jej rozszerzenie wymaga zgłoszeń w urzędach patentowych krajów, w których mają taką ochronę.


Więcej informacji, oraz odnośniki do odpowiednich ustaw tutaj.
Źródło: Wikipedia. http://pl.wikipedia.org/wiki/Własność_intelektualna


Kolega bdgwksxD otrzymał poważne ostrzeżenie za kradzież własności intelektualnej.

Artur Gotowski
Posty: 670
Rejestracja: 2007-01-06, 14:41

Post autor: Artur Gotowski » 2008-10-24, 22:13

Nie wiem jak wy, ale ja taki przedmiot jak "Prawo własności intelektualnej" miałem na I roku studiów :)

ODPOWIEDZ